fb in g+

nastym

 JUDr. Dušan Mičica  Mgr. Jiří Pscheidt

JUDr. Dušan Mičica

Specialista na obchodní a občanské právo a developerské projekty

JUDr. Dušan Mičica působí v advokacii od roku 2008, kdy zahájil svou praxi v přední pražské advokátní kanceláři. Od roku 2012 působil jako advokát v Praze i v Pardubicích. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní a občanské právo, poskytuje právní servis obchodním společnostem v závazkových vztazích, při řešení sporů, vymáhání pohledávek, věnuje se právu nemovitostí a developerským projektům. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém a německém jazyce.

Tel.: +420 777 678 601

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Jiří Pscheidt

Specialista na obchodní, občanské a insolvenční právo

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Mgr. Jiří Pscheidt je advokátem s více než sedmiletou praxí. Řadu let působil jako společník jedné z největších advokátních kanceláří ve východních Čechách, poté se rozhodl spojit síly s JUDr. Dušanem Mičicou a vytvořit společně novou sílu na trhu právních služeb. Klientům poskytuje komplexní právní služby, jeho specializací je obchodní a občanské právo, kde zajišťuje veškerou agendu včetně zastupování v soudních sporech. Mgr. Jiří Pscheidt se zaměřuje rovněž na problematiku insolvenčního práva a řešení úpadku a dále na problematiku fúzí a akvizic, které vždy zpracovává na míru konkrétním požadavkům klienta. Své bohaté zkušenosti a znalosti práva uplatňuje též jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Tel.: +420 777 219 916

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Mgr. Bc. Anna Frantalová  Mgr. Martina Barbaričová  Mgr. Zuzana Lukáčová

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Zjistit více

Mgr. Bc. Anna Frantalová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích působila několik let v jedné z největších advokátních kanceláří ve východních Čechách. Má rozsáhlé zkušenosti  oblasti obchodního a občanského práva a je rovněž specialistou na dotace a veřejné zakázky, včetně zkušeností se zastupováním zadavatele v zadávacím řízení na stavební práce za několik set milionů korun. Kromě toho je odborníkem na právní otázky neziskových organizací, s nimiž má rovněž bohaté zkušenosti. Mgr. Bc. Anna Frantalová ovládá plynně anglický jazyk (státní jazyková zkouška), francouzský jazyk (mezinárodní certifikát DELF B2 a titul Bc.), italský jazyk (rodilý mluvčí) a španělský jazyk. Mezi její koníčky patří právní dějiny Československa ve 20. století - je spoluautorkou několika odborných právních publikací a dlouhodobě spolupracuje na vědeckých projektech v oblasti právních dějin pod vedením děkana pražské právnické fakulty, prof. JUDr. Jana Kuklíka, Dr.Sc.

Tel.: +420 731 202 981

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Martina Barbaričová

Zjistit více

Mgr. Martina Barbaričová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již v průběhu studií zahájila praxi v jedné z největších českých advokátních kanceláří v Praze, kam později nastoupila praxi koncipientskou. V současné době poskytuje generální právní služby v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, pracovního, insolvenčního a práva neziskových organizací, a to jak v pardubické, tak v pražské pobočce advokátní kanceláře. Mgr. Martina Barbaričová se zaměřuje na problematiku občanského práva, a to zejména rodinně-právní agendu. Klientům poskytuje komplexní právní služby v oblasti rozvodových řízení, manželského majetkového práva i úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi. Dále se zaměřuje na právo korporátní, kde bez větší intervence klientů zakládá obchodní společnosti tzv. „na klíč“. Díky přímému napojení na účetní a poradenskou kancelář klade důraz především na komplexnost řešení a splnění všech požadavků klienta.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Zuzana Lukáčová

Zjistit více

Mgr. Zuzana Lukáčová působí v advokátní kanceláři již od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již během svého studia nasbírala cenné zkušenosti v právní poradně, kde řešila problémy z různých oblastí práva. Nyní se zaměřuje zejména na oblast práva pracovního a občanského včetně veškeré smluvní agendy. Na míru a v návaznosti na konkrétní požadavky klientů sestavuje smlouvy z oblasti práva nemovitostního, věcného a závazkového nebo tyto smlouvy dle potřeb klientů reviduje. Dále poskytuje klientům komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek a posuzování žalobních nároků. Velkou část její agendy tvoří vymáhání pojistných plnění vůči pojišťovnám. Mgr. Zuzana Lukáčová ovládá anglický jazyk a jako rodilý mluvčí hovoří plynně slovensky.

Tel.: +420 776 658 979

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ing. Miroslav Polach Mgr. Lenka Bezdíčková Mgr. Bc. Tomáš Veselý

Mgr. Ing. Miroslav Polach

Zjistit více

Mgr. Ing. Miroslav Polach je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, v roce 2017 úspěšně složil advokátní zkoušky. Již během studií absolvoval zahraniční pobyty v Nizozemsku a v Rusku, kde získal mj. zkušenosti s ruským právem během stáže v advokátní kanceláři Vegas Lex. V advokacii se pohybuje na různých pozicích od roku 2008, řadu let působil v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, poté jako seniorní koncipient v ruském poradenském týmu v mezinárodní advokátní kanceláři PwC Legal a jako specialista na obchodní a občanské právo v advokátní kanceláři Jelínek & Partneři. Jeho specializací je občanské a obchodní právo, civilní a daňové spory a právní případy s ruským prvkem. Hovoří plynně anglicky a rusky a domluví se též německy. 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Lenka Bezdíčková

Zjistit více

Mgr. Lenka Bezdíčková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studií získala právní praxi v různých odvětvích práva jako praktikantka v zavedené advokátní kanceláři v Brně. Zde po dokončení studia nastoupila i jako advokátní koncipient. Během své dosavadní praxe načerpala bohaté zkušenosti především v oblasti práva rodinného, pracovního, občanského a práva obchodních korporací a kromě toho disponuje bohatými znalostmi v oblasti chodu územně samosprávných celků. V rámci své každodenní činnosti v advokátní kanceláři poskytuje klientům komplexní právní služby. Dorozumí se anglicky.

Tel.: +420 776 658 979

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Bc. Tomáš Veselý

Zjistit více

Mgr. Bc. Tomáš Veselý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Již během studií sbíral zkušenosti v zavedené pražské advokátní kanceláři, kde se věnoval především občanskému a správnímu právu. Po ukončení studií pracoval pro významnou mezinárodní advokátní kancelář, kde se věnoval hlavně právu obchodních společností, zejména pak zakládání obchodních společností, organizaci valných hromad,  plnění výročních povinností a souvisejícím činnostem, přičemž poskytoval právní služby celé řadě tuzemských i zahraničních klientů. Své mnohaleté zkušenosti nyní uplatňuje v rámci právní praxe v advokátní kanceláři Mičica & Pscheidt, kde se kromě korporátního práva zabývá i obchodními závazkovými vztahy. Hovoří plynně anglicky a španělsky.

 kladivova  Lenka Brunclíková  Alice Slezáková

 Tereza Kladivová

Zjistit více

Tereza Kladivová působí v advokátní kanceláři Mičica & Pscheidt na pozici právní praktikantky při studiu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již od počátku svého studia sbírala zkušenosti nejprve v advokátní kanceláři v Brně, následně působila jako právní praktikantka v kanceláři insolvenčního správce, kde získala rozsáhlé znalosti v oblasti insolvenčního práva; náplní její práce bylo samostatné vedení jednotlivých insolvenčních případů včetně přezkoumávání pohledávek, zpeněžování majetkové podstaty či přípravy podkladů pro incidenční spory. Věnovala se rovněž zpracování insolvenčních návrhů, dále též oblasti rodinného a občanského práva. V rámci své praxe v advokátní kanceláři se věnuje především obchodnímu, občanskému a insolvenčnímu právu. Hovoří plynně německy a anglicky, je držitelkou mezinárodního certifikátu Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Lenka Brunclíková

Zjistit více

Lenka Brunclíková působí v advokátní kanceláři Mičica & Pscheidt na pozici právní praktikantky. Při studiu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci již absolvovala odbornou praxi na Obvodním soudě v Kolíně, kde měla možnost se seznámit nejen s jednotlivými právními odvětvími (zejména pak právem občanským), ale též s fungováním justice jako takové. Kromě toho se zúčastnila též praktické stáže na Městském úřadě v Rotteburgu v Německu, kde získala cenné zkušenosti především z oblasti správního práva, správního řízení a související administrativní agendy a též si rozšířila znalosti právnické němčiny. V rámci své praxe v advokátní kanceláři se v současnosti věnuje zejména občanskému a trestnímu právu. Hovoří plynně německy a anglicky.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Alice Slezáková

Zjistit více

Alice Slezáková působí na pozici  asistentky advokátní kanceláře. Po ukončení studia na Obchodní akademii v Pardubicích absolvovala roční kurz Ekonomie a práva ve vzdělávacím středisku AZ-Smart v Praze, kde získala mj. právní minimum a znalosti z marketingu i managementu. Poté získavala pracovní zkušenosti v pozici koordinátora nájmů a pronájmů či jako sociální pracovník v neziskovém sektoru v Ústí nad Labem. Od roku 2015 působila jako zapisovatelka u Okresního soudu v Pardubicích.  Dorozumí se anglicky a italsky. 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Navštivte naši kancelář

Advokátní kancelář Mičica & Pscheidt

JUDr. Mičica +420 777 678 601, Mgr. Pscheidt +420 777 219 916

Sladkovského 410

530 02 Pardubice

V sídle kanceláře je ve dvoře k dispozici parkovací stání pro klienty.

Napište nám

Leave this empty:

Advokáti Mičica & Pscheidt